Tidiga skeden

Det är i de tidiga faserna av ett projekt man lägger grunden för framgång. Redan här måste allt bygga på gedigen analys för att stå emot alla de prövningar som möter på vägen till genomförande. Därför lägger vi ovanligt mycket kraft på att bygga en stark vision som bottnar i marknadsanalys, ekonomiska kalkyler och platsens unika förutsättningar. Eftersom varje plats ska uppfylla behoven hos många skapar vi samsyn mellan alla parter redan i visionsfasen. En vision med både lyskraft och motståndskraft nog att överleva från detaljplan och genomförande ända ut i förvaltningen. Att vi tror på den kraften bevisas av att vi gärna går in som medfinansiär.

Läs mer om Sturekvarteret där de tidiga skedena varit avgörande

Retail

TAM:s retailexperter har skapat och förnyat stadskärnor, köpcentra, gallerior och andra handelsplatser sedan 2009. Och vare sig det handlat om Skurup eller Stureplan så har utgångspunkten alltid varit densamma: konsumentens glädje. För där man trivs med att göra ett inköp vill man också tillfredsställa andra behov. Och när många människor uppfyller många behov har en handelsplats förädlats till en myllrande, urban mötesplats. Och därmed uppfyllt både hyresgästernas och investerarnas behov. Det är en enkel logik som förvisso kräver sin kompetens, erfarenhet och process – från analys och insiktsarbete till genomförande och förädlande förvaltning. Att optimera en kommersiell plats unika möjligheter kräver både helhetssyn och detaljskärpa.

Läs mer om retailprojektet ASECS

Hållbarhet

Med ökande krav och nya regelverk krävs i dag stabil hållbarhetskompetens i de flesta verksamheter. För oss som utvecklar samhällen är den kompetensen fundamental. Vårt arbete följer en långsiktig strategi som bygger på gedigna analyser och sträcker sig långt bortom enskilda projekt. På så sätt skapar vi långsiktiga ekonomiska, ekologiska och sociala värden för våra uppdragsgivare och samhällen. Eftersom sådan kompetens snabbt blivit en bristvara på marknaden ställer vi ofta vår hållbarhetsavdelning i kunders och partners tjänst. I allt från övergripande strategiska frågor till hållbarhetsredovisning enligt CSRD, i enskilda fastigheter såväl som hela stadsdelar.

Läs mer om hållbarhet i projektet Changers Hub

Förändringsförvaltning

I många av våra projekt finns aktiva nyttjare på plats under utvecklingen. De är ofta avgörande för platsens identitet och vitalitet och därför är det viktigt att vara lyhörd för deras behov och idéer under hela processen. Med en aktiv och kreativ förändringsförvaltning fångar vi upp möjligheter och ny dynamik i processen, till allas nytta. Två aktörer i samma bransch kan växa till ett kluster som kan växa till ett nationellt branschnav (se exemplet Nacka Strand). En ny kontorshyresgäst kan skapa en ny subkultur som öppnar för nya butiker, nöjen och mobilitetslösningar. Som i sin tur kan öppna för fler bostäder. Bara någon finns där och agerar trädgårdsmästare.

Läs mer om förändringsförvaltning i projektet Nacka Strand