Sturekvarteret, Stockholm

Kvarteret Sperlingens backe, mest känt som Sturekvarteret står inför en stor omdaning. TAM leder utvecklingsarbetet åt ADIA, Abu Dhabi Investment Authority. Under 2015 var programmet ute på samråd och under våren 2017 genomfördes ett samråd om detaljplanen som sedan 2019 gick ut på granskning. Förberedande arbeten har nu påbörjats. Projektet innebär en vitalisering av ett av Stockholms absolut viktigaste kvarter.