9 maj 2022

Idag meddelade Mark- och miljööverdomstolen att man antar detaljplanen för Sturekvarteret i sin helhet och att beslutet inte går att överklaga.

Även om det var ett väntat besked så är vi otroligt glada och stolta. Vi ser det som ett kvitto på att vi har gjort ett gediget arbete tillsammans med Stockholms stad för att utveckla en plats som betyder mycket för staden och för stockholmarna – Sturekvarteret.
Nu fortsätter utvecklingen av kvarteret med nya arbetsplatser, hyresbostäder och ett rikt restaurangutbud, samtidigt som vi kan återskapa de kulturhistoriskt viktiga byggnaderna och bjuda in allmänheten till delar av kvarteret som inte har varit tillgängliga tidigare.
Vi ska göra vårt yttersta för att säkerställa att Sturekvarteret blir en plats som stockholmarna kan vara stolta över.