Changers Hub, Stockholm

Respekten för historien genomsyrar hela projektet. Tanken är att återställa Sturekvarterets historiska delar som förvanskats under åren. Men, det är lika viktigt att skapa förutsättningar för framtidens verksamhet.

– Vi bygger hus som ska stå i hundra år och verksamheterna kommer att förän­dras under den tiden. Hur ser framtidens företag ut och vad vill morgondagens företagare ha? Det planerar vi för, säger Charlotta Rosén, projektledare för Sturekvarteret.

Innovationshuset Changers Hub Sture på Grev Turegatan 7 är en sådan verksamhet. Förutom att erbjuda plats för coworking anordnar de föreläsningar, kurser och affärscoachning för ungdomar. Syftet? Att ge alla samma förutsättningar att förverk-liga sina idéer. De har suttit i Sturekvarteret i snart ett år – deras andra lokal utöver huvudkontoret i Alby utanför Stockholm.

– Vårt mål att bygga broar mellan inner- och ytterstaden. Kontoret i Alby startade vi för att kunna erbjuda något som vi själva saknade när vi växte upp. Kontoret här i stan går ut på samma sak – att öppna upp innerstaden och dess möjligheter för ungdomar som annars inte hade hittat hit, berättar Siduri Poli, grundare av Changers Hub.

Siduri Poli har under året sett hur stor efterfrågan faktiskt är på en sådan här plats och hur stor effekten kan bli när man knyter ihop staden. Denna tanke går hand i hand med visionen om att öppna upp Sturekvarteret.

– Samarbetet med Changers Hub har varit, och är, en otrolig kunskapstillförsel för oss som arbetar med stadsplanering. Att utveckla staden tillsammans dedikerat och över tid är mycket mer hållbart och jag tror definitivt att det är så här vi kommer att bygga den hållbara staden i framtiden, säger Charlotta Rosén.