Nacka Strand, Stockholm

Det amerikanska investmentbolaget The Carlyle Group förvärvade i början av 2012 merparten av Nacka Strand. Carlyle identifierade tillsammans med TAM betydande möjligheter till värdeskapande i området givet den ekonomiska tillväxten och behoven av både kontor och bostäder i Stockholmsregionen.

TAM genomförde ett omfattande visionsarbete för området tillsammans med kommunen för att identifiera och utveckla områdets potential och skapa en gemensam riktning för parterna. Visionen att skapa en stadsdel med liv alla dygnets timmar har lyckats genom rejäla förändringar som både fastighetsägare och kommunen blivit vinnare på.

Uppdraget från Carlyle innebar att både utveckla området och förvalta det samtidigt. En gedigen utmaning som föll väl ut med en helt ny hyresgäststruktur och -mix som resultat. Bland de mer namnkunniga finns Stockholm Fashion District med alla hyresgäster som verkar inom design, mode och skoindustrierna.

I början av 2017 avyttrade Carlyle 110 000 kvm kommersiella lokaler till Alecta som beslutade sig för att behålla TAM som förvaltare av beståndet. Runt årsskiftet 2019–2020 hade sammanlagt 110 000 kvm byggrätter för nya bostäder och cirka 110 000 kvm kontor avyttrats. Projektet blev en av Carlyles bästa investeringar i Europa det senaste årtiondet.