Strategisk rådgivning

 • Förstudier, marknadsanalys
 • Idé och koncept
 • Lönsamhetsanalys, kommersiell due diligence
 • Hållbarhetsanalys och strategi
Läs mer om strategisk rådgivning i projektet Centralstaden

Projektutveckling

 • Projektledning
 • Detaljplan och investeringskalkyl
 • Genomförande och uthyrning
 • Förändringsförvaltning
 • Delägande
Läs mer om projektutveckling i projektet Sturekvarteret

Operativt partnerskap

 • Helhetsroll, i projektets alla faser
 • Asset management
Läs mer om operativt partnerskap i projektet Nacka Strand