Kvarteret Giraffen, Kalmar

Alecta äger handelsplatsen Giraffen i Kalmar som idag är starkt ankrat av dagligvaruaktörerna ICA Maxi och Coop Forum, samt med en blandning av volymhandelsaktörer och mer småskalig shopping. Fastighetsägaren har gett TAM Retail uppdraget att studera och vidareutveckla handelsplatsen med ett kommersiellt innehåll och funktion för att det ska nå till sin fulla marknadspotential utifrån marknadsmässiga förutsättningar.

TAM tar fram en strategi och genomförbar utvecklingsplan för fastigheten med målsättningen att säkra ett för uppdragsgivaren optimalt fastighetsvärde.