Andreas PhilipsonVd och grundare

Mobil: +46 (0)70 209 77 60
andreas.philipson@tamgroup.se

 

Andreas är huvudägare och grundare av TAM Group. Han har en lång erfarenhet av fastighetsföretagande, fastighetsutveckling och har deltagit i en mängd fastighets- och bolagstransaktioner. Hans specialitet är att leda strategiskt komplicerade fastighets- och stadsutvecklingsprojekt med utvecklingspotential.

 

Erfarenheter

  • TAM Group AB, vd
  • Catena AB, vd
  • Tyrens Temaplan AB, vd
  • Temaplan AB, vd
  • Näckebro AB, fastighetsdirektör

 

Utbildning

Service Profit chain, Harvard Business School Executive Program
ABB internationell Business Unit Program
Civilingenjör, väg och vatten, Chalmers Tekniska Högskola