Stina har en lång erfarenhet av att driva och utveckla organisationer och projekt inom samhällsbyggnadsbranschen, både inom privat och offentlig sektor. Det innefattar att leda stadsutvecklingsprojekt, arbeta med verksamhetsutveckling och projektutveckling för kommuner, fastighetsbolag och konsultbolag. Stinas specialitet är att bygga starka team och samordna intressenter mot gemensamma mål.

Erfarenheter

  • Sweco Management, Regionchef projektledningsverksamheten Bygg & Fastighet, Stockholm
  • Sweco Management, Marknadsområdeschef Fastighetsstrategi
  • Sweco Management, Gruppchef för vårdbyggnader och förvaltningsutveckling
  • Sweco Management, Projektledare Fastighetsutveckling

Utbildning

Civilingenjör, Kungliga tekniska högskolan