Robert arbetar som uppdragsledare och kommersiell projektledare i södra Sverige. Han har mer än 20års erfarenhet av centrumledning, marknadsföring, konceptualisering av handelsplatser samt uthyrning och kommersiell projektledning. Robert har arbetat med olika typer av handelsfastigheter: region-, city- och stadsdelscentrum samt externhandel. Kuriosa – Divemaster.

Erfarenheter

  • RED Sweden AB, vd
  • Landmark, vd
  • Centrumutveckling, kommersiell projektledare
  • Hansa, Centrumledare
  • Lunds universitet, föreläsare om upplevelsehandel

Utbildning

Dipl. Marknadsekonom, Byggnadsingenjör