Owe är en erfaren ledare inom fastighetssektorn med en bred erfarenhet av allt som rör fastigheter och fastighetsägande: från transaktioner, värdering och analys till utveckling och förvaltning. Owe har lång erfarenhet av projektutveckling i tidiga skeden av varierande innehåll och storlek.

Erfarenheter

  • TAM Asset Management, VD, 7 år
  • TAM Retail, projektledare, 1 år
  • Unibail-Rodamco, fastighetsdirektör Norden, 9 år
  • Åke Larson Byggare, SCC Projektledning, m.fl

Utbildning

Katrineholm Tekniska Skola