Som projektledare på TAM har jag under de senaste 3 åren jobbat med bl.a den kommersiella och konceptuella utvecklingen av olika typer av mötesplatser, såsom handelsplatser, med konsumenten i fokus för att på så sätt skapa mervärde för fastighetsägaren. Har erfarenhet att ta fram och säkra intäktssidan samt att planera och säkra framdriften i ett stort och komplext utvecklingsprojekt. 

Erfarenheter

  • Tre (3) år som Projektledare inom Fastighetsutveckling, TAM

Utbildning

M.Sc i Fastigheter & Byggande från Samhällsbyggnadssektionen, KTH, B.Sc i Fastighet & Finans från Samhällsbyggnadssektionen, KTH, B.Sc i Företagsekonomi, Redovisning & Finans, SU