Magnus är partner och styrelseledamot i TAM Group. Magnus är expert på utveckling av handelsplatser och köpcentrum med lång erfarenhet som kommersiell projektledare i projekt som exempelvis Kista Galleria, Bruno Götgatsbacken, Strömpilen, Näsby Park centrum och Avion Shopping Centre i Tjeckien.

Erfarenheter

  • Centrum Terre, CEO
  • Mandamus, Business Area Director
  • CREO Fastighetsrenting, Asset Manager

Utbildning

Civilingenjör, lantmäteri, Kunglig Tekniska Högskolan