Henrik arbetar som uppdragsledare och projektledare med lång erfarenhet av kommersiell utveckling, uthyrning och marknadsfrågor, både inom Sverige och internationellt. Henrik har varit verksam i fastighetsbranschen sedan 2007

Erfarenheter

  • Kommersiell utvecklare KF Fastigheter
  • Affärsutvecklare, Apoteket International
  • Leasing Manager, Unibail Rodamco
  • Marketing Manager/Deputy Center Manager, IKEA Real Estate Russia
  • Konsult Exportrådet Litauen/Ukraina

Utbildning

Civilekonom, Umeå Universitet