Elina arbetar inom projekt-, affärs- och fastighetsutveckling.. Hon har varit verksam i fastighetsbranschen sedan 2010 och har en bred erfarenhet av projektledning, processledning, fastighets- och projektutveckling från idé till genomförande. Elina är van att jobba i tidiga skeden i komplexa utvecklingsprojekt.

Erfarenheter

  • Galjaden Fastigheter, Fastighets- och projektutvecklare
  • Jernhusen AB, Transaktionsanalytiker/ Fastighetsvärdering

Utbildning

Teknologie Kandidat, Fastighet och Finans, Kungliga Tekniska Högskolan