Anna är Senior Projektledare och rådgivare på TAM Retail sedan 2013.

Mer än 15 års erfarenhet av kommersiell fastighets- och projektutveckling. Bred kompetens inom fastighetsbranschen och arbete med komplexa stadsutvecklingsprojekt, portfölj- och kundstrategier samt strategisk affärsutveckling. 

Uppskattad inspirationsföreläsare inom omvärldstrender, konsumentbeteende, handel och e-handel samt kommersiella fastigheter.

Erfarenheter

  • Inspirationsföreläsare sedan 2010
  • Cushman & Wakefield, Head of Retail Agency Nordics
  • Steen & Ström, Leasing Manager Project Development
  • Scorett Footwear, Regionchef / Projektledare Expansion
  • Apollo Resor, Destinationschef

Utbildning

Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola