Anna arbetar som projektledare på TAM i Umeå med god erfarenhet inom kommersiell och konceptuell projektledning med fokus på bl.a. uppdragsledning, konceptutveckling, strategisk rådgivning, marknadsanalyser samt uthyrning för att skapa ett mervärde för fastighetsägaren. Hon har tidigare utgått från Malmökontoret och arbetat med utvecklingsprojekt som Kronprinsen, Center Syd, Söder i Helsingborg m.fl.

Erfarenheter

  • TAM Retail, Malmö
  • Nordier Property Advisors, Leasing & Development Malmö

Utbildning

Kandidatexamen med huvudområde Fastighetsvetenskap – Inriktning mot fastighetsföretagande på Malmö Universitet