Andreas är huvudägare och grundare av TAM Group. Han har en lång erfarenhet av fastighetsföretagande, fastighetsutveckling och har deltagit i en mängd fastighets- och bolagstransaktioner. Hans specialitet är att leda strategiskt komplicerade fastighets- och stadsutvecklingsprojekt med utvecklingspotential.

Erfarenheter

  • TAM Group Founder and CEO
  • Catena AB CEO  
  • Tyréns Temaplan AB CEO 
  • Temaplan AB CEO 
  • Näckebro AB, Real Estate Director

Utbildning

Civilingenjör, väg och vatten, Chalmers Tekniska Högskola