Stensätravägen 3, Sätra

Lokalen består idag av totalt 2 880 kvm höglager samt 684 kvm kontor/personalutrymmen. Den totala ytan höglager är uppdelad på 970 kvm godsmottagning/höglager ink nattfack med lastkaj och markport samt 1 910 kvm höglager/produktion. De resterande 684 kvm utgörs av kontor, omklädningsrum, lunchrum etc. Det finns möjlighet att anpassa lokalen efter behov. Parkeringsplatser finns att tillgå.