Mediavägen 1 Tyresö

Lokal om ca 3 250 kvm belägen i södra Lindalen med bästa skyltläge mot Bollmoravägen! Lokalen har idag en lageryta om ca 2 450 kvm med en takhöjd om ca 4 meter. Inlastning sker via lastkaj eller markport. Till lokalen hör ca 5 750 kvm mark som kan användas för t.ex. uppställning eller parkering. Ca 800 kvm avser idag kontorsyta och detta innefattar wc dusch konferensrum stort kök med pausrum öppna ytor och kontorsrumsindelning. Delar av kontorsytan kan i samband med anpassning omvandlas till låglager med en takhöjd om ca 2 8 m. Lokalen anpassas i samråd med tillträdande hyresgäst.