Robert StrandbergVice vd och partner TAM Retail

Mobil: +46(0)705 94 96 24
robert.strandberg@tamgroup.se

 

Robert arbetar som uppdragsledare och kommersiell projektledare i södra Sverige. Han har mångårig erfarenhet av centrumledning, marknadsföring, konceptualisering av handelsplatser samt uthyrning och kommersiell projektledning. Robert har arbetat med olika typer av handelsfastigheter: region-, city- och stadsdelscentrum samt externhandel.

 

Erfarenhet

  • TAM Retail Malmö AB, vd
  • RED Sweden AB, vd
  • Landmark, vd
  • Centrumutveckling, kommersiell projektledare
  • Reteam, etableringsrådgivare
  • Hansa, Centrumledare
  • TV4 Skåne, försäljningschef
  • Cityföreningar, Malmö och Ängelholm.
  • Lundsuniversitet, föreläsare om upplevelsehandel

 

Utbildning

Dipl. Marknadsekonom
Byggnadsingenjör