När Seoul blev vatten värt

Cheonggyecheon är ett lika lättgillat som svåruttalat stråk genom centrala Seoul. Sex kilometer av rekreativ naturupplevelse mitt i megastaden, där både invånare och turister umgås, badar, solar och roar sig.

Men så har det inte alltid varit.

Ursprungligen var Cheonggyecheon ett långt dike för att dränera staden. När så landets ekonomiska utveckling tog fart efter Koreakriget på 50-talet täckte man över diket och anlade i framstegens namn en upphöjd sexfilig motorväg. Förutom att funktionellt serva 170.000 bilar per dygn fick den också oönskade bieffekter som barriär mellan stadsdelar och slum trigger – i likhet med så många andra modernistiska projekt där bilismens blivit den klassiska urbanitetens mobbare. Och precis som på många andra håll kom motreaktionen med hjälp av ambitiösa kollektivtrafiksatsningar.

Visst fanns det starka invändningar, inte minst från butiksägare längs trafikleden. Men med en tydlig vision och starkt politiskt ledarskap revs motorvägen 2003 och ersattes av ett nygammalt vattendrag. Inte något sumpigt dräneringsdike, utan en utsträckt damm kantad av promenader, sittplatser och serveringar. Ett stråk inte bara till gagn för människor, utan samtidigt en ekokorridor som gynnar den biologiska mångfalden av växter och djur.

Här tog man alltså läkningen hela vägen, utan att den gamla infrastrukturen tilläts lämna några ärr i landskapet och livet. Barriäreffekten försvann och de tidigare åtskilda kvarteren kunde flyta in i varandra, både visuellt och socialt.

Från att ha varit en själlös genomfartsled, där bilisterna på sin höjd stannade för något inköp, blev Cheonggyecheon ett besöksmål dit människor söker sig med glädje från helt andra delar av huvudstaden, för både rekreation och konsumtion. Man har till och med konstaterat att flödena av biltrafik genom Seoul förbättrades när motorvägen revs. Fenomenet kallas Braess paradox efter den tyske matematikern Dieter Braess. För den som vill fördjupa sig i hans intrikata formelvärld rekommenderas avhandlingen Über ein Paradoxon aus der Verkehrsplanung.

För den som nöjer sig med de fysiska resultaten av paradoxen räcker en solig eftermiddag i Cheonggyecheon.