Ulrika har jobbat i drygt 10 år i fastighetsbranschen i Stockholm och är idag chef över kontorsutveckling på TAM Group. Hon har  en bred erfarenhet från kontorssidan, ur både fastighetsägar- och hyresgästperspektiv, med ett stort affärs- och kundfokus.

Erfarenheter

  • Stadsrum Fastigheter AB, Utvecklings- och etableringschef kontor
  • Atrium Ljungberg, Marknadsområdeschef
  • Atrium Ljungberg AB, Uthyrare kontor
  • Tenant & Partner AB, Konsult inom tenant rep

Utbildning

Civilingenjör, Lunds Tekniska Högskola