TAM Retail utvecklar handelsplatsen Hornstull


TAM Retail arbetar på uppdrag av Bonnier Fastigheter med att utveckla fastigheten Bulten i Hornstull i Stockholm till en attraktiv mötes- och handelsplats för dem som bor och arbetar på västra Södermalm. En utvecklingsplan som omfattar konsumentnytta, hyresgästmix, masterplan och kommersiell design har färdigställts och det spännande stadsdelsutvecklingsprojektet i stort börjar ta form.

 

När Bonnier Fastigheter tillsammans med TAM Retail tog fram konceptet för Hornstull var fokus att ta fasta på de värden som Hornstull står för: brokighet, opolerat, småskaligt och mångfacetterat. Målsättningen är att handelsplatsen Hornstull ska utvecklas i harmoni med omgivningen och möta behovet som finns specifikt  i just detta område där många bor, arbetar och rör sig.

 

Handelsplatsen blir ca 11 000 kvm och kommer att bestå av ett 40-tal butiker inom främst mode, mat och livsstil. Det kommer därutöver att finnas en mix av spännande krogar och caféer med tillhörande uteserveringar för att ytterligare stärka Hornstull som den naturliga mötesplatsen för västra Södermalm.