TAM leder utvecklingen av Sturekvarteret


Sperlingens backe, mest känt som Sturekvarteret står inför en stor omdaning. TAM leder utvecklingsarbetet åt ADIA, Abu Dhabi Investment Authority. Under 2015 var programmet ute på samråd och under våren 2017 planeras ett samråd om detaljplanen. Projektet innebär en vitalisering av ett av Stockholms absolut viktigaste kvarter.  För mer information besök www.sturekvarteret.se där också länk till projektets facebook-sida finns.