TAM Hood Consulting

TAM Hood Consulting erbjuder konsulttjänster inom place management med målet att skapa socialt och ekonomiskt framgångsrika platser som bidrar till samhälls- och stadsutvecklingen i stort. Kärnan i vårt erbjudande är en djupgående förståelse för fastighetsaffären, förmåga att kreativt utveckla starka platskoncept och mångårig erfarenhet av framgångsrik fastighets- och projektutveckling.

 

Vi stödjer våra kunder med affärsplaner och strategier i linje med högt ställda mål och ambitiösa visioner. Ofta driver vi stadsutvecklingsprojekt i tidiga skeden där formulering av koncept, genomförandestrategier och affärsplan i allmänhet ingår. I många fall projektleder vi också i tidiga skeden, till exempel i programarbetet, där vi lägger stor kraft på att skapa och vårda relationer mellan platsens många intressenter, väcka engagemang och sprida kunskap – allt för att uppnå en smidig process och nå bästa resultat i stadsutveckling och omvandling.

 

TAM Hood Consulting drivs av ett stort engagemang och kombinerar alltid kreativitet och nytänkande med den kunskap som vår samlade erfarenhet från några av de största och mest spännande utvecklingsprojekten i Sverige har gett oss.

 


Charlotta Rosén

Vd och partner TAM Hood Consulting

Mobil: +46 (0)70 249 98 37
charlotta.rosen@tamgroup.se