TAM Hood Consulting utvecklar stadsdel i Tumba


På uppdrag av Sveareal driver TAM Hood Consulting sedan 2011 ett utvecklingsprojekt kring en existerande kommersiell stadsdel i Tumba. Området är idag ett verksamhetsområde med en rad företag och huvudkontor som exempelvis Alfa Laval och DeLaval.

 

Syftet med utvecklingsprojektet har varit att höja områdets attraktivitet, dels genom åtgärder i områdets nuvarande identitet och prägel, dels genom att tillskapa nya ytor för kommersiell verksamhet. Målet är att bli Botkyrkas mest attraktiva kontors- och verksamhetsområde. Inom uppdraget ansvarar TAM Hood Consulting för utveckling av koncept och kontakt med potentiella intressenter samt kontakter med kommun, grannar och övriga intressenter.