TAM Hood Consulting utvecklar Rinkebystråket


På uppdrag av Familjebostäder driver TAM Hood Consulting konceptutvecklingen av den nya kommersiella platsen Rinkebystråket. Uppdraget innefattar analys av förutsättningar för utvecklingen, formulering av innehållskoncept samt framtagande av plattform för kommunikation. I uppdraget deltar även uthyrare samt en ungdomsorganisation, Innovation Qlub, för att löpande kommunicera med medborgare om förväntningarna kring stråket och vilka behov som skall mötas.