TAM Hood Consulting i uppdrag för NCC:s miljöarbete


 

NCC har som mål att vara Sveriges grönaste byggare. TAM Hood Consulting har under hösten 2012 haft uppdraget att genomföra en analys av NCC:s strategiska kunders övergripande syn på miljöfrågan samt på entreprenörens roll i miljöarbetet.

 

Genom djupintervjuer med några av branschens mest inflytelserika beslutsfattare har vi belyst frågor som ”Vem står för kunskap i miljöfrågan?”, ”Vilka är framtidens mest centrala miljöfrågor?” och ”Hur ser entreprenörens roll ut i hållbarhetsarbetet?” Vi har dessutom analyserat vilken position inom miljöområdet som NCC har på den svenska marknaden när det gäller miljöarbete och vilka förväntningar branschen har på entreprenörer som NCC. Intervjuerna resulterade i ett antal avgörande insikter som underlag för NCCs fortsatta utvecklingsarbete.