TAM Hood Consulting byggherreombud för Kv Skålen


Inom kv Skålen i Vasastan finns möjlighet att förtäta med bostäder. TAM Hood Consulting har i egenskap av byggherreombud totalansvar för projektet på uppdrag av G:a Livförsäkringsaktiebolaget SEB Tryggliv.

 

 

I samverkan med Stockholms stad är ett program för hyresrätter framtaget. Målet är att skapa ett modernt miljöklassat och yteffektivt hyreshus. Projektet har mottagit positivt planbesked och detaljplanearbetet påbörjas hösten 2012. TAM Hood Consulting har som projektets byggeherreombud totalansvar för att projektet skall uppfylla livbolagets affärsmål.