TAM Hood Consulting byggherreombud för Brädstapeln 13


Trygg-Hansa huset på Kungsholmens ska utvecklas. En påbyggnad ritad av den franska arkitekten Manuelle Gautrand och ett nedre handelsplan av Equator. Parken ska renoveras och tillgängligheten ökar.  TAM Hood Consulting har i egenskap av byggherreombud totalansvar för den del av projektet som ägas av G:a Livförsäkringsaktiebolaget SEB Tryggliv. Projektet drivs i nära samarbete med den andra fastighetsägaren AREIM.