TAM Asset Management utvecklar och förvaltar Nacka Strand


I samband med att The Carlyle Group köpte Nacka Strand av Vasakronan i början av 2012 fick TAM Asset Management uppdraget att utveckla och förvalta området. Nacka Strand är idag en välkänd och väl etablerad stadsdel med totalt 248 000 kvm kontor, bostäder, hotell, restauranger, marina, mäss- och konferenslokaler och annan service.

 

En viktig del i TAM Asset Managements uppdrag är att åstadkomma en förändrad mix mellan bostäder och kontor i området som med all sannolikhet kommer att innebära en ökad andel bostäder. TAM Asset Management tar hjälp av TAM Hood Consulting i utvecklingsarbetet.

 

Mer information om arbetet med Nacka Strand kommer löpande.

 

Kontaktperson för Nacka Strand är vd Owe Löfquist +46-(0) 706 78 33 64.