Stenhagen, Uppsala


För att få en omstart av Stenhagenfastighetens möjligheter har Ica Fastigheter AB kontaktat TAM för att studera hur projektet kan utvecklas med ett kommersiellt innehåll och funktion utifrån marknadsmässiga förutsättningar.

TAM skall vara behjälpliga med att; ta fram en strategi och genomförbar utvecklingsplan för fastigheten, ggenomföra uthyrning av vakanta lokaler samt säkra ett för uppdragsgivaren optimalt fastighetsvärde.