SöDER, Helsingborg


SöDER ägs av Jefast AB. Fastigheten byggdes på 60-talet som Domusvaruhus och här har varit handel sedan dess. Fastigheten har genomgått en total omvandling till ett starkt och levande stadsdelscentrum för alla som rör sig på Söder. Här finns bland andra Filmstaden, Hemköp, Pitcher’s och Nordic Wellness. TAM Retail har tillsammans med Jefast velat ut veckla en naturlig mötesplats och en upplevelse- och handelsdestination för alla som lever, bpr och verkar i Söders närhet. SöDER invigdes hösten 2018.