Sisjön, Göteborg


Alaska Fastigheter AB är ett privatägt fastighetsbolag med huvuddelen av sin verksamhet i Sisjön där man är idag är den största och ledande fastighetsägaren med sammanlagt 100.000 kvadratmeter kommersiella lokaler. Inom kort ska företaget utveckla och bygga ytterligare 100.000 kvadratmeter för kontor och handel i den norra delen av Sisjön. TAM Retail har fått i uppdrag att vara Alaska Fastigheter behjälpliga med att utveckla ett kommersiellt koncept för hela beståndet och för att fylla fastigheterna med nya, spännande hyresgäster. Det kommer att krävas en genomlysning av den befintliga strukturen, parallellt med en vision av de tillkommande delarna.
Tam Retail ser med spänning fram emot att vara med om att utveckla ett av Sveriges mest expansiva områden!