Referensuppdrag


Avenyn, Göteborg

Wallenstam äger flera fastigheter längs Kungsportsavenyn och bedriver ett utvecklingsprojekt i samarbete med övriga fastighetsägare och Göteborgs Stad i syfte att vidareutveckla det kommersiella innehållet i denna delen av staden. För närvarande genomförs en ombyggnation av fastigheten på Kungsportsavenyn 31-35 med sammanlagt ca 3400 kvm nybyggd butiksyta.

TAM har anlitats av Wallenstam för att vara behjälplig partner vid nyuthyrning av idag vakanta ytor inom fastigheten på Kungsportsavenyn 31-35, samt att finna en uthållig strategi för fastighetens långsiktiga optimala värdeutveckling.Centralstationen i Malmö

Centralstationen i Malmö har under de senare åren genomgått stora förändringar, både trafikalt och genom stora satsningar av centralbyggnadens kommersiella delar.

 

Inför utvecklingen av den gamla stationsbyggnaden har Jernhusen kontaktat TAM för att studera hur stationen kan stärkas och integreras ytterligare med Malmö citys handel med ett förbättrat kommersiellt innehåll och funktion utifrån marknadsmässiga förutsättningar. Projektet kommer nu till nästa fas där konceptualiseringen genomarbetas och uthyrning skall genomföras. ”Kungalängan” invigs våren 2014.

 Gedimino 9, Vilnius

På uppdrag av fastighetsägaren Ektornet utvecklar TAM Retail en handelsdestination på Vilnius paradgatan Gedimino prospektas som preliminärt öppnas under 2014.Glasvasen, Malmö

Jernhusen vidareutvecklar stationsområdet mot Södra Nyhamnen. Utvecklingen innefattar tre etapper, i etapp 1 om 23.000 kvm BTA ingår Glasvasen och ett hotell- samt bostadkvarter. TAM hyr ut samtliga kommersiella ytor på markplan i Glasvasen som i dagens layout omfattar ca. 880 kvm LOA. Under arbetets gång skall TAM även verka för att projektet stärks och integreras ytterligare med Malmö Central med ett kommersiellt innehåll och funktion utifrån marknadsmässiga förutsättningar.

 Kronprinsen

Kronprinsen invigdes 1961 som en stad i staden. Platsen är då som nu ett av de viktigaste landmärkena i Malmö̈ och en symbol för modernismens höjdpunkt i staden. Kronprinsen ska uppdateras för att möta dagens efterfrågan och visionen är att åter bli Slottstadens givna mötesplats med handel, mat och nöje.

Stad: MalmöUppdragsgivare: HeimstadenTyp: StadsdelscentrumAnkarhyresgäster: Hemköp, SystembolagetÖppning: 2023Kv Caroli, Malmö

TAM Retail Malmö på uppdrag av fastighetsägaren Profi utvecklar Kv Caroli och skapar en ny handelsplats för mode, design och livsstil samt en spännande mötesplats kring piazzan vid Caroli kyrka.Kv Korpen, Malmö

Akelius äger Kv. Korpen i centrala Malmö vilket är en blandfastighet med butiker, kontorslokaler och bostäder.

Hela kvarteret är i behov av uppfräschning och en kommersiell uppdatering där förtätnings- och utvecklingspotentialen behöver utvärderas. För att åtgärda existerande vakanser och möta ett flertal av befintliga hyresgästers olika behov i fastigheten, och vidare uppdatera byggnaderna i kvarterets skick samt vidareutveckla fastigheten till sin fulla potential, så har Uppdragsgivaren anlitat TAM.

 Kv Quiding, Malmö

Kv Quiding skall integreras som en del av ett stadsdelscentrum för Värnhem med egna entréer i fasad. Här ska människor som bor, arbetar eller besöker området kunna handla dagligvaror och kompletterande kommersiell service som drar nytta av kundflödet. Även Pilgatan skall få ett bättre och mer anpassat utbud.

Uppdraget som Akelius har gett TAM är att kommersialisera markplan med optimering av båda ytor och verksamhetsmix.Mölndal Galleria

Citycon och NCC äger tillsammans en fastighet i Mölndal Centrum där det skall uppföras ett köpcentrum om ca 25 000 kvm. Mölndal Galleria ska vara den självklara handels- och mötesplatsen för alla som bor och jobbar i Mölndal. Totalt kommer ca 1,1 miljarder kronor att investeras i gallerian som ska innehålla ett sjuttiotal butiker när den öppnar 2018. För mer info se hemsida: www.molndalgalleria.se

 

TAM Retail anlitades för assistans i uthyrningen av handelsplatsen.

 Odéon, Höganäs

Jefast AB äger fastigheten Odeon i centrala Höganäs. Fastigheten är uppförd under 1970-talet och har varit ortens COOP-butik. Sedan en tid tillbaka står dock fastigheten tom och för att optimera utvecklingsmöjligheterna för fastigheten har Jefast kontaktat TAM Retail. Potentialen för fastigheten som en handelsplats bedöms som intressant med ett läge direkt vid infarten till centrala Höganäs och möjliga effektiva detaljhandelsytor. 

 

TAM Retail har nyligen tagit fram en masterplan för fastigheten och tecknat avtal med Jem&Fix för öppning 2014. TAM Retail arbetar nu vidare med att finna kompletterande hyresgäster.Stenhagen, Uppsala

För att få en omstart av Stenhagenfastighetens möjligheter har Ica Fastigheter AB kontaktat TAM för att studera hur projektet kan utvecklas med ett kommersiellt innehåll och funktion utifrån marknadsmässiga förutsättningar.

TAM skall vara behjälpliga med att; ta fram en strategi och genomförbar utvecklingsplan för fastigheten, ggenomföra uthyrning av vakanta lokaler samt säkra ett för uppdragsgivaren optimalt fastighetsvärde.TAM Hood Consulting i uppdrag för NCC:s miljöarbete

NCC har som mål att vara Sveriges grönaste byggare. TAM Hood Consulting har under hösten 2012 haft uppdraget att genomföra en analys av NCCs strategiska kunders övergripande syn på miljöfrågan samt på entreprenörens roll i miljöarbetet.TAM Hood Consulting utvecklar Rinkebystråket

På uppdrag av Familjebostäder driver TAM Hood Consulting konceptutvecklingen av den nya kommersiella platsen Rinkebystråket.TAM Hood Consulting utvecklar stadsdel i Tumba

På uppdrag av Sveareal driver TAM Hood Consulting sedan 2011 ett utvecklingsprojekt kring en existerande kommersiell stadsdel i Tumba.TAM Retail utvecklar handelsplatsen Hornstull

TAM Retail arbetar på uppdrag av Bonnier Fastigheter med att utveckla fastigheten Bulten i Hornstull i Stockholm till en attraktiv mötes- och handelsplats för dem som bor och arbetar på västra Södermalm.Tanum Shoppingcenter

VGL Properties AS äger en fastighet utmed väg E6 vid Tanumshede i Bohuslän. På fastigheten uppförs ett köpcentrum om ca 40 000 kvm GLA. Målet med köpcentrumet, benämnt Tanum Shopping center, är att erbjuda boende i närområdet och förbipasserande ett bekvämt och lättillgängligt alternativ till Nordby i norr och Torp och Överby i söder. Läget längs med E6an mot Oslo, och Strömstad med båtaccess från området sydväst om Oslo, gör det även optimalt för gränshandel.

 

TAM Retail anlitades för assistans med att optimera utvecklingsmöjligheterna på fastigheten och att knyta till sig ankarhyresgäster för framtaget koncept. Parallellt önskades efter behov en optimering och vidareutveckling av framtaget koncept för fastigheten, och assistans med att verifiera marknadskontakten mot retailers inför den kommande byggnationen. Byggnationen av köpcentret startade i sep 2013 och uthyrningsgraden var då ca 70 procent. Planerad öppning är nov 2014.

 

Klicka här för … »