Projekt och Uppdrag


A6 Center, Jönköping

Alecta äger handelsplatsen A6 Center i Jönköping. A6 Center har idag en uthyrbar yta om ca. 40 000 kvm och är ett av Sveriges mest kända och klassiska köpcentrum. Handelsplatsen är sammanlänkad via en överbyggnad över E4:an vilket var ett unikt och mycket uppmärksammat grepp för ett köpcentrum i Sverige när det invigdes. Läget är mycket strategiskt mellan rikets tre storstäder med ett stort omland. Konkurrensen har ökat de senaste åren, från både det utökade marknadsområdet och närområdet.

 

TAM Retail anlitades av Alecta för att medverka i att ta fram en långsiktig strategi för vidareutveckling av A6 till sin fulla marknadspotential, sammanfattad i en vision för nya A6.Centralstationen

Vi på TAM är mycket stolta och glada av att vara en av fyra utvalda team som har fått uppdraget att ge form till visionen för Centralstaden. Nu startar det parallella uppdraget för det största utvecklingsområdet i centrala Stockholm. 

Utvecklingsarbetet genomförs tillsammans med våra starka nationella och internationella samarbetspartners: Foster + Partners, Marge, LAND Arkitektur, Thornton Tomasetti, Ramböll och Wenanders.Länk till pressmeddelandet; https://lnkd.in/dvzMkUZFalkenbergs nya handelsplats

Första spadtaget är nu gjort för Falkenbergs nya handelsplats om 10.300 kvm uthyrbar yta som öppnar oktober 2019. Projektet är fullt uthyrt och kommer innehålla Nordicwellness, PDL Center, Rusta, Dollarstore, Elgiganten, LloydsApotek, Subway, SISI restaurang och Sibylla. Handelsplatsen är beläget på bästa handelsläget i infarten till staden. Falkenberg har idag ett invånarantal på ca 44 000 personer och ett stort handelsutflöde sker till främst Varberg och Halmstad då orten idag har en avsaknad av en tydlig positionerad handelsplats.

 

TAM Retail har drivit den kommersiella projektledningen samt uthyrningen i nära samarbete med uppdragsgivaren Falkenberg Köpcentrum ABGalleria Center Syd

Galleria Center Syd är en av Sveriges mest kända och klassiska externa handelsköpcentrum. Väl inarbetad i södra Sverige sedan 90-talet.

2015 genomgick Gallerian en ombyggnation som blev en succé där ICA Maxi integrerades med resterande hyresgäster.

En stark destination för handel och en utflykt för familjen. Ca 80 hyresgäster och en uthyrbar yta på 40 000 kvm.

TAM Retail har fått i uppdrag att vara kommersiella projektledare och rådgivare samt arbeta med nyuthyrning.

För mer info om möjligheten att etablera kontakta Anna Zdrilic, Projektledare  mobil 070-410 47 47Gallerian Hässleholm

På uppdrag av Norén Fastigheter utvecklar TAM Gallerian med nya fasader och entréer samt letar efter nya hyresgäster som passar in och kompletterar befintliga hyresgäster.

Gallerian är centralt belägen cirka 5 minuters gångväg från centralstationen. Ca 18 hyresgäster och eget garage i källaren med 150 platser.Giraffen Köpcentrum, Kalmar

Alecta äger handelsplatsen Giraffen i Kalmar som idag är starkt ankrat av dagligvaruaktörerna ICA Maxi och Coop Forum, samt med en blandning av volymhandelsaktörer och mer småskalig shopping. Fastighetsägaren har gett TAM Retail uppdraget att studera och vidareutveckla handelsplatsen med ett kommersiellt innehåll och funktion för att det ska nå till sin fulla marknadspotential utifrån marknadsmässiga förutsättningar.

TAM tar fram en strategi och genomförbar utvecklingsplan för fastigheten med målsättningen att säkra ett för uppdragsgivaren optimalt fastighetsvärde.

 Gnista, Uppsala

Ica Fastigheter Sverige öppnade i oktober 2014 en ICA Maxi strax öster om Gnistarondellen i Uppsala. Butiken är ca 6 500 kvm. Ica planerar att utveckla ett handelsområde med upp till 30 000 kvm detaljhandel. Handelsytan är säkrad i detaljplan.

För att undersöka handelsområdets möjligheter, har uppdragsgivaren kontaktat TAM för att studera hur projektet kan utvecklas med ett optimalt kommersiellt innehåll och funktion utifrån marknadsmässiga förutsättningar.

TAM skall vara behjälpliga med att ta fram en strategi och genomförbar utvecklingsplan för fastigheten, genomföra uthyrning av vakanta lokaler samt säkra ett för uppdragsgivaren optimalt fastighetsvärde.Johanneberg, Göteborg

Skanska har anlitat TAM Retail för att säkerställa ett stabilt utbud av servicehandel och –verksamheter i sitt stora bostadsprojekt på Johanneberg i Göteborg. Tre byggnader kommer att uppföras, varav den ena blir hela 19 våningar. Med sitt högt belägna läge blir det ett landmärke som kommer att synas över stora delar av Göteborg.

Willy´s är redan kontrakterad som livsmedelsaktör och övriga lokaler är under planering.Kronprinsen

Kronprinsen invigdes 1961 som en stad i staden. Platsen är då som nu ett av de viktigaste landmärkena i Malmö̈ och en symbol för modernismens höjdpunkt i staden. Kronprinsen ska uppdateras för att möta dagens efterfrågan och visionen är att åter bli Slottstadens givna mötesplats med handel, mat och nöje.

Stad: MalmöUppdragsgivare: HeimstadenTyp: StadsdelscentrumAnkarhyresgäster: Hemköp, SystembolagetÖppning: 2023Kv Flaket Åhus

På uppdrag av Arwidsro har TAM Retail varit kommersiella projektledare samt ansvarat för uthyrningen av Kv. Flaket i Åhus.

Utöver ICA Kvantum som idag finns på området så adderar vi en ny tillbyggnad med modern arkitektur, mer handel, service och restauranger.

På övre plan utökar vi med kontor i ljusa fräscha moderna ytor.

Kvarteret kommer bli en handelsplats som är tillgänglig för alla som bor, arbetar och semestrar i Åhus.

Hela uthyrningen av markplan är klar och vi planerar att öppna våren 2020.

Total kommersiell yta ca 8400 kvm. 234 p-platser.Kv Maskinisten, Ystad

På uppdrag av Industrispår AB utvecklar TAM Retail kv Maskinisten som ligger på Dragongatan i Ystad. Här pågår byggnation av 3 772 kvm BTA ”Mixed Use” fastighet innehållande tre snabbmatsrestauranger, butik, gym och biltvätt.

 

Dragongatan är ett prioriterat volymhandelområde i kommunens handelspolicy.

 

TAM Retail har ansvarat för framtagande av ny detaljplan, konceptutveckling samt uthyrning.

 

Omställningen inom handeln ihop med läget på Dragongatan har lett fram till det nya konceptet och hyresgästmixen med verksamheter som kompletterar varandra.

 

Uthyrningen av de sista lokalerna på 334 respektive 123 kvm pågår och öppning kommer att ske våren 2020.

 

Klicka här för projektpresentation i pdfMärsta Centrum

FastPartner omvandlar Märsta Centrum till att bli hela Sigtuna kommuns naturliga stadscentrum och mötespunkt. Märsta Centrum får ett nytt kundstråk med tydlig funktion och hög densitet när gamla byggnader ersätts med nya och kvarvarande byggnader får förstärkt kommersiell utformning. Utbudet av serveringar ökar och centrumet blir mer levande.

Ica Kvantum och Cura apotek öppnar hösten 2016 i en nyuppförd byggnad där även 3-4 andra större butiker, avsedda för mode och sport, kommer inrymmas.Pallas, Borås

Kvarteret Pallas är beläget utmed ån Viskan och jämte stadsparken mitt i centrum av Borås. I dagsläget innehåller kvarteret handelsytor och parkeringsgarage. Fastigheten ägs tillsammans med Järngrinden. På fastigheten planeras omfattande om- och tillbyggnadsarbeten. Det kommer ske en uppgradering och utveckling av handelsytorna, renovering av parkeringsanläggningen, påbyggnad av bostäder på byggnadens tak samt planeras för nybyggnation av ett höghus om 24-33 våningar.Sisjön, Göteborg

Alaska Fastigheter AB är ett privatägt fastighetsbolag med huvuddelen av sin verksamhet i Sisjön där man är idag är den största och ledande fastighetsägaren med sammanlagt 100.000 kvadratmeter kommersiella lokaler. Inom kort ska företaget utveckla och bygga ytterligare 100.000 kvadratmeter för kontor och handel i den norra delen av Sisjön. TAM Retail har fått i uppdrag att vara Alaska Fastigheter behjälpliga med att utveckla ett kommersiellt koncept för hela beståndet och för att fylla fastigheterna med nya, spännande hyresgäster. Det kommer att krävas en genomlysning av den befintliga strukturen, parallellt med en vision av de tillkommande delarna.
Tam Retail ser med spänning fram emot att vara med om att utveckla ett av Sveriges mest expansiva områden!Skurups Handelsplats, Skurup

TAM har sedan 2015 utvecklat Skurups Handelsplats placerat strategiskt intill E65 med 12000 passerande per dygn. Arbetet har skett i nära samarbete med Skurups Kommun med den gemensamma visionen om att få fler att handla på hemmaplan, locka besökare från större upptagningsområde och att få hela Skurup att utvecklas vidare. Samtidigt som lokala aktörer har fått chans att växa och expandera har nya kedjor tillfört platsen kompletterande utbud och service som saknats. Exempel på etablerade aktörer inom handelsplatsen är: ICA Supermarket, Dollarstore, Elon, Linnea Basilika, STC, Apoteksgruppen, Gardeco blommor, Jysk, Jem & Fix, Action Sportstore, OKQ8, Sibylla, Däckteam, Vreab Lagerhotell, Landäng och Tvättdepån. Efter att handelsplatsen är fullt utbyggd från höst 2021 och framåt kommer det att finnas ett 30-tal aktörer fördelat på ca 25 000 kvm BTA handel som tillsammans beräknas generera ca 1,5 miljon besökare per … »SöDER, Helsingborg

SöDER ägs av Jefast AB. Fastigheten byggdes på 60-talet som Domusvaruhus och här har varit handel sedan dess. Fastigheten har genomgått en total omvandling till ett starkt och levande stadsdelscentrum för alla som rör sig på Söder. Här finns bland andra Filmstaden, Hemköp, Pitcher’s och Nordic Wellness. TAM Retail har tillsammans med Jefast velat ut veckla en naturlig mötesplats och en upplevelse- och handelsdestination för alla som lever, bor och verkar i Söders närhet. SöDER invigdes hösten 2018.

 TAM Asset Management utvecklar Brunna Park i Upplands Bro

Tillsammans med Upplands Bro kommun och HSB håller TAM Asset Management i planprocessen för ett helt nytt område i Upplands Bro, Brunna Park.TAM Asset Management utvecklar och förvaltar Nacka Strand

I samband med att The Carlyle Group köpte Nacka Strand av Vasakronan i början av 2012 fick TAM Asset Management uppdraget att utveckla och förvalta området.TAM Hood Consulting byggherreombud för Brädstapeln 13

Trygg-Hansa huset på Kungsholmens ska utvecklas. TAM Hood Consulting har i egenskap av byggherreombud totalansvar för den del av projektet som ägas av G:a Livförsäkringsaktiebolaget SEB Tryggliv.TAM Hood Consulting byggherreombud för Kv Skålen

Inom kv Skålen i Vasastan finns möjlighet att förtäta med bostäder. TAM Hood Consulting har i egenskap av byggherreombud ett totalansvar för projektet.TAM leder utvecklingen av Sturekvarteret

Sperlingens backe, mest känt som Sturekvarteret står inför en stor omdaning. TAM leder utvecklingsarbetet åt ADIA, Abu Dhabi Investment Authority. Under 2015 var programmet ute på samråd och under våren 2017 planeras ett samråd om detaljplanen. Projektet innebär en vitalisering av ett av Stockholms absolut viktigaste kvarter.  För mer information besök www.sturekvarteret.se där också länk till projektets facebook-sida finns.