Nina BjörstrandHållbarhets Strateg TAM Group
Mobil: +46 (0) 70 540 54 61
nina.bjorstrand@tamgroup.se


Nina Björstrand har gedigen erfarenhet av hållbarhetsarbete, -rapportering och -kommunikation inom samhällsbyggnadsbranschen. Hon har hjälpt många både offentliga och privata företag och organisationer att utforma strategier för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Hon är även en uppskattad utbildare och moderator.

Erfarenhet:

  • Hållbarhetschef och seniorkonsult, Sharing Capabilities
  • Projektledare, Forum för hållbara lösningar Stockholms stad
  • Hållbarhetskoordinator, Lidl Sverige
  • Konsult, IFOK GmbH
  • Projektledare, Global Utmaning

Utbildning:

  • Politices magister, Uppsala universitet 
  • Projekt inom CSR, Luleå universitet