Mats NilssonSenior Director/hyresgästfrågor Nacka Strand

Mobil: +46 (0)70-510 02 00
mats.nilsson@tamgroup.se

 

Mats är i grunden säljare som sedan 1999 framgångsrikt arbetat med att driva förändringsprojekt inom fastighetsbranschen i Sverige och Ryssland med både svenska och internationella uppdragsgivare och motparter. Med stort fokus på kundnyttan driver Mats på ett strukturerat sätt projektet genom analys, affärs-/konceptutveckling, genomförande och uppföljning.

 

Erfarenhet

  • TAM Group AB – Senior Director
  • ATURA AB – partner
  • Nordic Property Group – Fastighetschef
  • IKEA Retail & Property RUSSIA & UKRAINE – Head of Office leasing
  • Strongold AB/Newsec AB – Partner
  • ACTAB – Nordisk Marknadschef

 

Utbildning

Gymnasium