Mats GabrielsonProjektledare TAM Group

Mobil: +46 (0)72 504 04 88

mats.gabrielson@tamgroup.se

 

Mats arbetar som konsult och projektledare. Han har en bred bakgrund från bygg- och fastighetssektorn där han under lång tid jobbat på Skanska med utveckling och finansiering av infrastruktur och fastigheter både i Sverige och internationellt. Projekten har sträckt sig från kommersiella och publika fastigheter till infrastruktur såsom vägar och kraftverk. Med sin bakgrund som designer fokuserar Mats också på användarinsikt, innovation och omvärldsanalys.

 

Erfarenhet

  • TAM Group, projektledare
  • Skanska Financial Services, projektfinansiering
  • Skanska Infrastructure Development, projektutveckling och finansiering
  • Skanska Fastigheter Stockholm, fastighetsutveckling och förvaltning
  • Made By Crowd, affärsutveckling och produktdesign
  • ColLab, produktdesign

 

Utbildning
Civilingenjör, lantmäteri, Kungliga Tekniska Högskolan
Bachelor of Arts, Product Design, Central Saint Martins, London