Märsta Centrum


FastPartner omvandlar Märsta Centrum till att bli hela Sigtuna kommuns naturliga stadscentrum och mötespunkt. Märsta Centrum får ett nytt kundstråk med tydlig funktion och hög densitet när gamla byggnader ersätts med nya och kvarvarande byggnader får förstärkt kommersiell utformning. Utbudet av serveringar ökar och centrumet blir mer levande.

Ica Kvantum och Cura apotek öppnar hösten 2016 i en nyuppförd byggnad där även 3-4 andra större butiker, avsedda för mode och sport, kommer inrymmas.