Magnus LundgrenVd TAM Retail, partner och styrelseledamot TAM Group

Mobil: +46 (0)70 899 22 33
magnus.lundgren@tamgroup.se

Magnus är expert på utveckling av handelsplatser och köpcentrum med lång erfarenhet som kommersiell projektledare i projekt som exempelvis Kista Galleria, Bruno Götgatsbacken, Strömpilen, Näsby Park centrum och Avion Shopping Centre i Tjeckien.

Magnus har en gedigen erfarenhet av att driva både större och mindre handelsutvecklingsprojekt från ax till limpa där formulering av koncept, marknadsanalys, kommersiell projektledning och uthyrning ofta igår.

 

Erfarenhet

  • TAM Retail AB, vd
  • Centrum Terre, vd
  • Centrumutveckling, vice vd, seniorkonsult
  • Mandamus & CREO Fastighetsrenting, Business Area Director

Utbildning

Civilingenjör, lantmäteri, Kunglig Tekniska Högskolan