Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för TAM Group består av vd:arna för respektive bolag inom gruppen, TAM Asset Management, TAM Hood Consulting och TAM Retail samt vd TAM Group.


Andreas Philipson


14 okt 2012 Medarbetare

Vd och grundare TAM Group

Mobil: +46 (0)70 209 77 60
andreas.philipson@tamgroup.se

»


Charlotta Rosén


13 okt 2012 Medarbetare

Vd och partner TAM Hood Consulting

Mobil: +46 (0)70 249 98 37
charlotta.rosen@tamgroup.se

»


Christoffer Rodin


13 aug 2018 Medarbetare

Vd TAM Asset Management/Förvaltningschef Nacka Strand
Mobil: +46 (0)72 238 16 76
christoffer.rodin@tamgroup.se

»


Magnus Lundgren


19 okt 2012 Medarbetare

Vd TAM Retail, partner och styrelseledamot TAM Group

Mobil: +46 (0)70 899 22 33
magnus.lundgren@tamgroup.se

»


Susanne Pollack


4 maj 2020 Medarbetare

Operativ chef TAM Group
Mobil: +46 (0)70 550 54 65
susanne.pollack@tamgroup.se

»