Ledningsgrupp

Ledningsgruppen för TAM Group består av vd:arna för respektive bolag inom gruppen, TAM Asset Management, TAM Hood Consulting och TAM Retail samt vd TAM Group.


Andreas Philipson


14 Okt 2012 Medarbetare

Vd och grundare TAM Group

Mobil: +46 (0)70 209 77 60
andreas.philipson@tamgroup.se

»


Charlotta Rosén


13 Okt 2012 Medarbetare

Vd och partner TAM Hood Consulting

Mobil: +46 (0)70 249 98 37
charlotta.rosen@tamgroup.se

»


Magnus Lundgren


19 Okt 2012 Medarbetare

Vd och partner TAM Retail

Mobil: +46 (0)708 99 22 33
magnus.lundgren@tamgroup.se

»


Owe Löfquist


18 Okt 2012 Medarbetare

Vd/ TAM Asset Management/förvaltningschef Nacka Strand

Mobil: +46 (0)706 78 33 64
owe.lofquist@tamgroup.se

»