Kv Korpen, Malmö


Akelius äger Kv. Korpen i centrala Malmö vilket är en blandfastighet med butiker, kontorslokaler och bostäder.

Hela kvarteret är i behov av uppfräschning och en kommersiell uppdatering där förtätnings- och utvecklingspotentialen behöver utvärderas. För att åtgärda existerande vakanser och möta ett flertal av befintliga hyresgästers olika behov i fastigheten, och vidare uppdatera byggnaderna i kvarterets skick samt vidareutveckla fastigheten till sin fulla potential, har Uppdragsgivaren anlitat TAM.