Henrik HallbergProjektledare TAM Retail

Mobil: +46 (0) 722-094301

henrik.hallberg@tamgroup.se

 

Henrik arbetar som projektledare och har bred erfarenhet av kommersiell utveckling, uthyrning och marknadsfrågor, både inom Sverige och internationellt.

 

Erfarenhet:

  • Projektledare, TAM Retail
  • Kommersiell utvecklare, KF Fastigheter
  • Affärsutvecklare, Apoteket International
  • Leasing Manager, Unibail Rodamco
  • Marketing Manager / Deputy Center Manager, IKEA Real Estate Russia
  • Konsult, Exportrådet Litauen/Ukraina

 

Utbildning:

  • Civilekonom, Umeå Universitet