Gnista, Uppsala


Ica Fastigheter Sverige öppnade i oktober 2014 en ICA Maxi strax öster om Gnistarondellen i Uppsala. Butiken är ca 6 500 kvm. Ica planerar att utveckla ett handelsområde med upp till 30 000 kvm detaljhandel. Handelsytan är säkrad i detaljplan.

För att undersöka handelsområdets möjligheter, har uppdragsgivaren kontaktat TAM för att studera hur projektet kan utvecklas med ett optimalt kommersiellt innehåll och funktion utifrån marknadsmässiga förutsättningar.

TAM skall vara behjälpliga med att ta fram en strategi och genomförbar utvecklingsplan för fastigheten, genomföra uthyrning av vakanta lokaler samt säkra ett för uppdragsgivaren optimalt fastighetsvärde.