Glasvasen, Malmö


Jernhusen vidareutvecklar stationsområdet mot Södra Nyhamnen. Utvecklingen innefattar tre etapper, i etapp 1 om 23.000 kvm BTA ingår Glasvasen och ett hotell- samt bostadkvarter. TAM hyr ut samtliga kommersiella ytor på markplan i Glasvasen som i dagens layout omfattar ca. 880 kvm LOA. Under arbetets gång skall TAM även verka för att projektet stärks och integreras ytterligare med Malmö Central med ett kommersiellt innehåll och funktion utifrån marknadsmässiga förutsättningar.