Galleria Center Syd


Galleria Center Syd är en av Sveriges mest kända och klassiska externa handelsköpcentrum. Väl inarbetad i södra Sverige sedan 90-talet.

2015 genomgick Gallerian en ombyggnation som blev en succé där ICA Maxi integrerades med resterande hyresgäster.

En stark destination för handel och en utflykt för familjen. Ca 80 hyresgäster och en uthyrbar yta på 40 000 kvm.

TAM Retail har fått i uppdrag att vara kommersiella projektledare och rådgivare samt arbeta med nyuthyrning.