Charlotte Sahlén JohansonProjektledare och operativ chef TAM Retail Göteborg
Mobil: +46 (0)70-22 77 022
charlotte.sahlenjohanson@tamgroup.se

 

Charlotte har arbetat 15 år i fastighetsbranschen med förvaltning, utveckling och uthyrning. Tyngdpunkten har hela tiden legat på handelsfastigheter. Dessförinnan var Charlotte verksam som centrumledare och arbetade med intern och extern kommunikation och marknadsföring i köpcentrum samt med analyser och utveckling. Innan Charlotte började arbeta med fastigheter var hon verksam i detaljhandeln. Charlotte är civilekonom med examen från Örebro Universitet.

 

Erfarenhet:

Fastighetschef, Newsec AB

Assignment leader, Jones Lang Lasalle AB

Centrumledare, RSD retail AB

Inköpscontroller, KappAhl

Trainee, KF Detaljhandel

 

Utbildning:

Civilekonom, Örebro Universitet