Charlotta RosénVd och partner

Mobil: +46 (0)70 249 98 37
charlotta.rosen@tamgroup.se

 

Charlotta är expert på affärsstrategier för platser, stadsdelar och större fastighetsprojekt samt verksamhetsutveckling inom fastighets- och byggbolag, kommuner och organisationer.

Charlotta har lång erfarenhet av att driva större stadsutvecklingsprojekt i tidiga skeden där formulering av koncept, genomförandestrategier och affärsplan ofta igår. I regel ingår då att projektleda programarbetet och skapa relationer mellan kommun, fastighetsägare och övriga intressenter – allt för att nå bästa resultat i stadsutveckling och omvandling.

 

Erfarenhet

  • TAM Hood Consulting AB, vd
  • Tyréns Temaplan AB, vice vd, försäljningschef
  • Temaplan AB, konsult, chef fastighetsstrategi
  • Intelligence AB, konsult IT/telekom
  • Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, projektledare
  • H3G Thematic network, European Commission, Chairman working group Motivation for Higher Engineering Education

 

Utbildning

Civilingenjör, lantmäteri, Kunglig Tekniska Högskolan

Statsvetenskap, Stockolm Universitet